Navigácia

Streda 12. 12. 2018

Počet návštev: 2196035

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 12.12.2018)
Laura Fišanová (6. A)
Zajtra (Štvrtok 13.12.2018)
Lucia Chabrečková (5. B)
Lucia Goralková (1. A)
Lucia Grešáková (1. A)
Lucia Heglasová (2. C)
Lucia Jurčacková (6. A)
Lucia Kováčiková (3. A)
Lucia Škorvánková (2. A)
Pozajtra (Piatok 14.12.2018)
Ema Chupáčová (1. A)
Mário Martaus (6. B)

Vás víta na svojich stránkach

Školu v tomto školskom roku navštevuje 358 žiakov. V elokovanom pracovisku v Trstenej je 30 žiakov a v hlavnej budove je 328 žiakov.

 

Novinky

 • V novembri na našej škole prebiehal už 4. ročník súťaže o najoriginálnejšiu pokladničku. Hoci sa prihlásilo menej žiakov, pokladničky boli nádherné. Počas jedného týždňa všetci žiaci školy chodili obdivovať výstavku a hodnotili prácu spolužiakov. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnil Filip Čudek z 2.A, na 2. mieste Matias Kubík z 2.B a na 3. mieste Sára Šamajová z 2.A. V druhej kategórii bolo nasledovné umiestnenie: 1. miesto Laura Novotná zo 4.A, 2. miesto Janka Kováčiková 4.A a 3. miesto Grétka Orsághová 4.A. Všetci zúčastnení dostali za svoju prácu malú odmenu a víťazi milé darčeky a diplomy. Súťaž pre školu zorganizovala koordinátorka finančnej gramotnosti Mgr. M. Bzdilíková. Ďakujeme :)).

 • Dňa 4.12. vycestovali žiaci 9. ročníka do nášho hlavného mesta, aby sa zúčastnili na divadelnom predstavení s názvom Punk Rock. Návšteva divadelného predstavenia na Novej scéne v Bratislave sa už stala každoročnou tradíciou našej školy. Akcia sa konala v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Deviataci mali možnosť vidieť príbeh mladých ľudí, plný problémov a ich riešení. S návštevou divadla boli veľmi spokojní s konštatovaním, že sa oplatilo vycestovať za kultúrou. Spokojné boli i p. uč. Mgr. M. Bobeková a Mgr. M. Privarová, ktoré žiakov sprevádzali.

 • The Onlines - to je názov divadelného predstavenia, ktoré navštívili žiaci 7. roč. s p. uč. Mgr. M. Krenželákovou a Mgr. M. Bzdilíkovou dňa 29.11. v DK v Čadci. Žiaci mali možnosť sledovať príbeh chlapca, ktorý tajne ľúbil jedno dievča, no bál sa vystúpiť z virtuálnej reality... Príbeh mal šťastný koniec, bol vtipný i poučný, no pre divákov bol náročný najmä tým, že text deja prebiehal v anglickom jazyku. :))

 • V nedeľu na Katarínu 25.11. naše žiačky neoddychovali doma, ale spolu s p. uč. Mgr. M. Cudrákovou súťažili vo volejbalovom turnaji, ktorý sa konal v telocvični ZŠ Čadca Rázusova. Našu školu reprezentovalo 15 žiačok zo 4.,5. a 6. ročníka. V skupine B získali Nelka Čišecká a Karolínka Pavlíková zo 4.B I. miesto. Tento vynikajúci výsledok získali v piatich zápasoch, z ktorých vyšli ako suverénne víťazky. K veľkému úspechu im blahoželáme a prajeme i ostatným dievčatám veľa úspešných športových zážitkov. P. uč. patrí poďakovanie za obetavosť a za organizačné zabezpečenie podobných športových akcií i mimo pracovného týždňa.

 • V priebehu jesenných mesiacov sa v II. oddelení ŠKD konalo viacero podujatí. S p. vychovávateľkou H. Gašperákovou sa deti zapojili do projektu Záložka spája školy a Hovorme o jedle.

 • 22. november 2018 bol pre prváčikov našej školy výnimočným dňom. Zúčastnili sa totiž slávnostnej imatrikulácie. Ako už mnohí pred nimi, i oni museli dokázať, že sú plnohodnotnými členmi žiackeho cechu. Tentokrát pomáhali našim deviatakom, teda Jankovi a Marienke, dostať sa od zlej ježibaby, ktorá chcela Janka zjesť. Vďaka šikovným prvákom sa im však podarilo všetky úlohy splniť – písali písmenká, počítali príklady z matematiky, preukázali vedomosti o zdravej výžive a nakoniec si so všetkými zacvičili. Naozaj dokázali, že sú múdri a učenliví. Na záver nám predviedli svoje krátke programy, ktoré sa všetkým zúčastneným páčili a prítomní rodičia i starí rodičia im tlieskali. Prežili sme spolu krásne dopoludnie. Milí prváci, želáme Vám do ďalších školských dní veľa úspechov! Ako po iné roky, aj tento šk. rok patrí poďakovanie za organizáciu a nácvik celej akcie p. uč. Mgr. P. Mravcovej. :)))

 • iBOBOR

  V dňoch 12. - 16. novembra 2018 prebiehal už 12. ročník online súťaže iBobor, ktorá je určená pre mladých informatikov. I tento školský rok sme sa opäť zapojili a zaradili sme sa tak medzi 77 928 súťažiacich z 979 škôl. Úspešní riešitelia boli súťažiaci, ktorí dosiahli v kategórii Drobec aspoň 45 bodov, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov, v kategóriách Benjamín a Kadet aspoň 50 bodov. Z našej školy sme mali po vyhodnotení až 20 úspešných riešiteľov. Najlepší výsledok v kategórii Drobec dosiahla Pavlínka Prachniarová z 3.A, nasledujú Jakub Kováčik z 3.A a Lucka Škorvánková z 2.A triedy. V kategórii Bobrík najlešie skončil Denis Nezval zo 4.A, Alexandra Krkošková/4.A/ a Kamil Kotuľa /4.A/. Najlepší výsledok v kategórií Benjamín dosiahol Daniel Kováčik zo 7.A, ktorý získal 65,01 bodov. V kategórii Kadet najlepšie umiestnenie dosiahol Miroslav Vavrica z 8. A triedy, ktorý získal 58,38 bodov. Poďakovanie za účasť patrí samozrejme všetkým zúčastneným žiakom a p. uč. Mgr. M. Slezákovej a Mgr. A. Poljakovej za organizáciu súťaže.

 • Testovanie 5

  V stredu 21.11. 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie piatakov, z tohto dôvodu bude udelené žiakom 6. a 7. ročníka riaditeľské voľno. Títo žiaci sú na stredu odhlásení zo šk. obeda.

 • Dňa 13.11.2018 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili Chemicko-fyzikálnej show, ktorú na našej škole realizovala spoločnosť Škola hrou, s.r.o z Bratislavy. Žiaci si mohli na vlastné oči overiť výbušnosť plynného vodíka, dotknúť sa magnetického ježka či zbadať čierno-bieleho "chameleóna" v jódových hodinách. Súčasťou prezentovaných experimentov bola aj ukážka tvorby vedeckých hračiek. "Recepty" na ich výrobu sa žiaci dozvedeli počas zaujímavej interaktívnej prednášky. Za organizáciu show ďakujeme našej super chemikárke :))) Dr. A. Kubalíkovej.

 • 8. novembra sa naša škola premenila na vedecké laboratórium. Všetci žiaci prvého stupňa sa na rôznych stanovištiach učili používať rôzne technické postupy a pomôcky pri skúmaní vecí a javov okolo seba. U p. uč. Mgr. Slezákovej objavovali tajomstvá svetla a tieňa, skúmali pevnosť materiálu a dokazovali prítomnosť vzduchu vo fľaši. U p. uč. Mgr. Najdekovej skúmali magnetizmus, hľadali predmety, ktoré magnet priťahujú a testovali rôznymi spôsobmi silu magnetu. U p. uč. Bzdilíkovej objavovali kovy v materíáloch, skúmali svet s detektorom kovu a prešli si prehliadkou, akú môžu absolvovať napríklad na letisku. Všetci sa výborne zabavili a našli v sebe vedca. Všetko sa udialo vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá umožnila učiteľkám absolvovať školenie pod názvom Technika hrou od základných škôl a poskytla základný balíček pomôcok pre školu. Veríme, že podobné akcie sa budú diať na škole častejšie.