Navigácia

Streda 25. 11. 2020

Počet návštev: 351377

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 25.11.2020)
Kristián Válek (9. B)
Katarína Goralková (5. A)
Katarína Makyňáková (1. C)
Katarína Poličková (1. C)
Katarína Heglasová
Katarína Hrušková
Zajtra (Štvrtok 26.11.2020)
Ema Šafáriková (1. C)
Pozajtra (Piatok 27.11.2020)
Milan Matejčík (4. B)
Milan Záviš (5. A)

Vás víta na svojich stránkach

 

 

Novinky

 • Noc výskumníkov

  Každoročne prebieha vo veľkých krajských mestách akcia s názvom Noc výskumníkov, no tento rok kvôli opatreniam prebieha v online prostredí. Ponúka sa nám všetkým týmto možnosť pozrieť si už tento piatok - 27.11.2020 (od 9.00 hod. do 21.45 hod.) vedeckú a svetelnú šou, ukážky a prezentácie pokusov z biológie, fyziky, biotechnológií apod. Stačí sa len bezplatne zaregistrovať svojím vlastným emailom. Pripájame link:

  https://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-online-studio.html.

  Sprievodnou akciou tejto Noci výskumníkov je akcia s názvom Vedecký kuriér, do ktorej zapojila žiakov 2. stupňa našej školy p. uč. CHE Dr. A. Kubalíková. Cieľom Vedeckého kuriéra je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Vďaka experimentom v oblasti biológie a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá. Už teraz sa tešíme na výsledky bádateľských činností, ktoré čakajú na žiakov po ich návrate do školy.

 • Školská jedáleň - oznam

  Žiadame rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a ešte neuhradili stravné za mesiace október a november, aby tak urobili čo najskôr.

 • P. uč. PaedDr. J. Helešová zapojila žiakov 2. stupňa do výtvarnej súťaže Deti a architektúra, názov témy bol "Mosty cez rieku pre peších". Žiaci vytvorili skutočne pekné práce, bolo odoslaných až 35 prác. Niektoré z nich si môžte pozrieť vo fotoalbume.

 • Nakoľko súčasná situácia nedovoľuje vyučovať telesnú výchovu vo vnútorných priestoroch školy, vybrali sa žiaci spojených tried 2.C a 4.C elokovaného pracoviska našej školy na vychádzku do blízkeho okolia. Krásy jesennej prírody nenechala žiakov ľahostajných a na spiatočnej ceste si nazbierali prírodniny, z ktorých budú už budúci týždeň tvoriť adventvé vence, ikebany i betlehemy.

 • Žiaci z Trstenej vytvorili pekné práce na témy: zdravá výživa a význam vitamínov pre človeka, hubárska sezóna, píšeme hlaholikou, korona očami detí a iná jesenná tvorba. Práce sa im veľmi vydarili :).

 • Žiaci 1.B triedy si pod vedením pani učiteľky Mgr. Tomašcovej skúsili vytvoriť svoj rodostrom a pripravili si krásny deň s témou - ,,Moja rodina". Na hodine slovenského jazyka si v Šlabikári čítali článok o mame, na matematike počítali počet členov v domácnosti, nezabudli ani na zvieratká, ktoré nakreslili na výtvarnej výchove do svojho rodostromu. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila, o čom svedčia ich pekné práce.

 • Deti v III. oddelení ŠKD počas jesene nelenili a vytvorili s p. vychovávateľkou Bc. M. Čišeckou pekné dielka. Od septembra je ich neúrekom :)).

 • Vyučovanie od 10.11. 2020

  Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú od utorka 10. 11. 2020 v prezenčnej forme vzdelávania (učia sa v škole) v bežnom režime podľa nezmeneného rozvrhu. V prevádzke bude ranné ŠKD, poobedné ŠKD i školská jedáleň.

  Zároveň upozorňujeme rodičov, aby žiakov, ktorí prejavujú príznaky respiračného ochorenia, boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou na COVID 19, príp. sú v karanténe, neposielali do školy.

  Pri opätovnom nástupe do školy sú žiaci povinní priniesť tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré je v novinkách hneď pod týmto oznamom. V prípade, že z technických príčin nemá žiak možnosť toto tlačivo priniesť, dostane ho v utorok v škole od triednej pani učiteľky a obratom ho vyplnené vráti.

 • Záložka spája školy

  Čítanie rozprávok, beletrie či literatúry faktu má miesto v našom živote. Každý vek zaujíma iné, ale dobrá kniha vždy poteší. Pre žiakov pomôže nájsť správnu stranu i pekná záložka. Aj tento rok sa naša ZŠ zapojila do projektu ,, Záložka spája školy", do ktorého školu opäť prihlásila p. uč. Mgr. M. Slezáková. Záložky boli odoslané do partnerskej školy v Huncovciach. Ako vždy, deti vyrobili veľmi pekné dielka. Pozrite si.....Ďakujeme všetkým p. učiteľkám, ktoré sa so žiakmi do akcie zapojili :)).