Navigácia

Pondelok 17. 12. 2018

Počet návštev: 2199887

Narodeniny a meniny

Vás víta na svojich stránkach

Školu v tomto školskom roku navštevuje 358 žiakov. V elokovanom pracovisku v Trstenej je 30 žiakov a v hlavnej budove je 328 žiakov.

 

Novinky

  • Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc... Aj tento rok prišli k nám do školy Lucie, aby sa nám predviedli v akcii s pierkami z husí a cesnakom, tektiež porozprávali o zvykoch a tradíciách spájajúcimi sa s dňom 13.12., kedy má Lucia svoj sviatok. Ďakujeme dievčatám zo 4.B a 8.A triedy, taktiež p. uč. Mgr. M. Krenželákovej.

  • 5. decembra sa už stáva pekným zvykom, že prichádza do našej školy sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelmi a čertami. Jeho návšteva je vždy spojená s veľkými očakávaniami, najmä tých najmladších žiačikov. Za básničku, modlitbičku či pesničku sa deti dočkali sladkých balíčkov i tento rok. Niektorí s úsmevom na tvári, niektorí so strachom v očiach, ale všetci napokon spokojní s mikulášskou nádielkou. Po návšteve sv. Mikuláša sa celá škola zúčastnila adventného hudobnovýchovného koncertu s názvom Od Mikuláša do Vianoc, ktorý odohrala umelecká spoločnosť LETart production. Ďakujeme za hudobný úvod do adventného obdobia spojeného s rozprávaním o zvykoch a tradíciách adventu.

  • Prvý sneh si deti v ŠKD užili sánkovačkou, stavaním snehuliakov a hrami v snehu. Bolo super :))).

  • Dňa 12.12. 2018 sa žiaci 1.B zúčastnili peknej akcie v CVČ Raková - Vianočné pečenie perníčkov. Žiaci zistili, koľko úsilia je za samotnými medovníčkami - recept si nachystať, zamiesiť cesto, rozvaľkať, vykrajovať, piecť, potierať vajíčkom, zdobiť a najviac očakávané ochutnávanie ;). Aj napriek tomu, že sú to prváčikovia, pečenie zvládli ukážkovo, za čo boli odmenení aj sladkou odmenou ;).

  • Advent si deti v ŠKD Trstenej spolu s p. vychovávateľkou M. Sihelníkovou spríjemnili pečením a zdobením medovníkov. A veru sa im podarili :))).

  • Dňa 11. decembra 2018 sa žiaci siedmeho ročníka spolu s pani učiteľkami Mgr. A. Poljakovou a Mgr. J. Smažákovou zúčastnili veľmi náučnej prednášky vedenej riaditeľkou Slovenskej sporiteľne, a. s. pobočka Čadca. Prednáška bola zameraná na základné informácie o vedení účtov. Žiaci sa dozvedeli, aký je rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou. Mali možnosť si ich i prezrieť. Pani riaditeľka žiakov prehľadne oboznámila s internetovou stránkou banky. Žiaci získali aj odborné informácie o ochranných prvkoch eurobankovky, vďaka ktorým sa dá pravá bankovka ľahko rozoznať od falošnej. Hmatom si môžete overiť reliéfnu tlač - použitím špeciálnej technológie tlače sú pravé bankovky na dotyk ľahko rozoznateľné. Pri pohľade na bankovku proti svetlu objavíte vodoznak, ochranný prúžok a sútlačovú značku. Na pravých bankovkách sú tieto tri prvky viditeľné z lícnej i rubovej strany. Na záver by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke Slovenskej sporiteľne, a. s. pobočka Čadca a samozrejme pani učiteľke Mgr. M.Bzdilíkovej za organizáciu prednášky.

  • V novembri na našej škole prebiehal už 4. ročník súťaže o najoriginálnejšiu pokladničku. Hoci sa prihlásilo menej žiakov, pokladničky boli nádherné. Počas jedného týždňa všetci žiaci školy chodili obdivovať výstavku a hodnotili prácu spolužiakov. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnil Filip Čudek z 2.A, na 2. mieste Matias Kubík z 2.B a na 3. mieste Sára Šamajová z 2.A. V druhej kategórii bolo nasledovné umiestnenie: 1. miesto Laura Novotná zo 4.A, 2. miesto Janka Kováčiková 4.A a 3. miesto Grétka Orsághová 4.A. Všetci zúčastnení dostali za svoju prácu malú odmenu a víťazi milé darčeky a diplomy. Súťaž pre školu zorganizovala koordinátorka finančnej gramotnosti Mgr. M. Bzdilíková. Ďakujeme :)).

  • Dňa 4.12. vycestovali žiaci 9. ročníka do nášho hlavného mesta, aby sa zúčastnili na divadelnom predstavení s názvom Punk Rock. Návšteva divadelného predstavenia na Novej scéne v Bratislave sa už stala každoročnou tradíciou našej školy. Akcia sa konala v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Deviataci mali možnosť vidieť príbeh mladých ľudí, plný problémov a ich riešení. S návštevou divadla boli veľmi spokojní s konštatovaním, že sa oplatilo vycestovať za kultúrou. Spokojné boli i p. uč. Mgr. M. Bobeková a Mgr. M. Privarová, ktoré žiakov sprevádzali.

  • The Onlines - to je názov divadelného predstavenia, ktoré navštívili žiaci 7. roč. s p. uč. Mgr. M. Krenželákovou a Mgr. M. Bzdilíkovou dňa 29.11. v DK v Čadci. Žiaci mali možnosť sledovať príbeh chlapca, ktorý tajne ľúbil jedno dievča, no bál sa vystúpiť z virtuálnej reality... Príbeh mal šťastný koniec, bol vtipný i poučný, no pre divákov bol náročný najmä tým, že text deja prebiehal v anglickom jazyku. :))